Agnieszka Pluta

dr Agnieszka Pluta

Ukończyłam studia magisterskie (2006) oraz obroniłam pracę doktorską (2012) na Wydziale Psychologii Uniwersytety Warszawskiego. Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Neuropsychologii na Wydziale Psychologii UW oraz Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Z dużą przyjemnością prowadzę też wykłady dla studentów psychologii oraz kognitywistyki.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień neuropsychologii społecznej (social neuroscience), neuropsychologii klinicznej, wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania biomedycznego (głównie techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni) do badania neuronalnych korelatów procesów poznawczych. Jestem stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Komisji Fulbrighta. Jestem współautorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W aktualnie realizowanym projekcie badawczym wraz z Zespołem wykorzystuję techniki obrazowania pracy mózgu oraz metody behawioralne w celu poznania mechanizmów rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z grupy ryzyka rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz dzieci głuchych, które są użytkownikami implantów ślimakowych.

Email: apluta@psych.uw.edu.pl