4EU+

We współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium badamy wpływ wczesnych interakcji między dziećmi i opiekunami na rozwój społeczny, od okresu niemowlęcego po przedszkolny. Analizujemy, jak w toku rozwoju kształtują się funkcje interakcji, takie jak samoregulacja i współregulacja, i przyglądamy się zależnościom pomiędzy nimi. W badaniach z udziałem dzieci rozwijających się typowo, dzieci korzystających z implantów ślimakowych oraz wcześniaków, wraz z Rodzicami, wykorzystujemy m.in. mikroanalizę wideo oraz metody neuroobrazowania.

Pełna nazwa projektu to „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” (Interakcje opiekun-dziecko i społeczno-poznawcze przetwarzanie w typowym i atypowym rozwoju”) . Kierowniczka: dr Agnieszka Pluta. Projekt finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości” (minigranty UW).

Zespół badawczy:

Prof. Victoria Southgate

Wydział Psychologii, Uniwersytet w Kopenhadze

 

Dr Dora Kampis 

Wydział Psychologii, Uniwersytet w Kopenhadze

 

Prof. Sabina Pauen 

Wydział Psychologii, Uniwersytet w Hedelbergu

 

Prof. Maria Lorella Gianni 

Wydział Nauk Klinicznych i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Mediolański

 

Mgr Daniela Morniroli 

Wydział Nauk Klinicznych i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Mediolański

 

Prof Monica Fumagalli 

Wydział Nauk Klinicznych i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Mediolański

Dr Agnieszka Pluta 

Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

 

Mgr Karolina Golec 

Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

Mgr Joanna Wysocka 

Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

 Osoby z instytucji zewnętrznych zaangażowane w projekt:

Prof. Dr. Beate Sodian 

Wydział Psychologii, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium

 Dr Daniela Kloo 

Wydział Psychologii, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium

 Dr Susanne Kristen-Antonow 

Wydział Psychologii, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium

 Dr Carolina Pletti 

Wydział Psychologii, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium

In cooperation with the scientists from universities in Hedelberg, Kopenhagen and Milan and Ludwig-Maximilian University in München we study the influence of early child-parent interaction on the social development, since infancy to the preschool age. We analyse how the functions of social interaction, including co- and selfregulation, emerge and we look into the interrelations between them. In the studies with participation of typically developing children, children using the cochlear implants and preterm born children with Parents, we use i.a. the methods of video microanalysis and neuroimaging.