Grant OPUS

Aktualnie do udziału w projekcie rekrutujemy dwie grupy dzieci w wieku 3-6 lat:

  • dzieci rozwijające się typowo, u których rodzeństwa zdiagnozowano autyzm lub Zespół Aspergera
  • dzieci korzystające z implantów ślimakowych.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Teoria umysłu (Theory of Mind, ToM) to w dużym skrócie myślenie o myśleniu –zdolność do przyjmowania perspektywy innych osób, wnioskowania o  ich myślach, celach, przekonaniach na podstawie różnych wskazówek społecznych. W tym projekcie chcemy poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów  rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

W tym celu sprawdzamy, jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby.  Udział w naszych badaniach dzieci, u których z różnych powodów rozwój zdolności do przyjmowania perspektywy innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy nam ważnych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez nas badania mogą w przyszłości przyczynić się do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci.

Pełna nazwa projektu to „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu”. Jest on finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: 2017/25/B/HS6/01624.

Kierowniczka projektu: dr Agnieszka Pluta

Badanie odbywa się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Stawki 5/7 w Warszawie), w dogodnym dla Państwa terminie.

Udział w badaniu wiąże się z uczestnictwem w dwóch spotkaniach. Każde z nich trwa ok. 1h.

SPOTKANIE I: podczas tego spotkania dziecko ogląda krótkie animacje i ma na głowie czepek fNIRS (ta część badania trwa do 15 minut). Następnie wykonuje zadania badające rozwój językowy oraz hamowanie reakcji. W przypadku dzieci, u których rodzeństwa zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, podczas tego spotkania przeprowadzamy rownież badanie przy użyciu testu ADOS-2.

SPOTKANIE II: podczas tego spotkania dziecko rozwiązuje zagadki na ekranie komputera i ma na głowie czepek fNIRS (ta część badania trwa do 10 minut). Następnie  wykonuje krótkie zadania badające rozwój zdolności poznawczych (np. wiedzy, pamięci roboczej, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego). Podczas tego spotkania prosimy Państwa o krótką zabawę z dzieckiem, polegającą na wspólnym czytaniu książeczki oraz wypełnienie kilku kwestionariuszy dotyczących rozwoju społecznego dziecka.

Najczęściej zadawane pytania

1. Mam kilkoro dzieci w różnym wieku  – czy mogą wziąć udział w badaniu?

Oczywiście, jednak na tym etapie rekrutujemy wyłącznie dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie ma takiej potrzeby. Zachęcamy jednak do opowiedzenia dziecku, jaki mniej więcej będzie przebieg badania.

4. Czy metoda fNIRS jest bezpieczna?

Jest to całkowicie nieinwazyjna technika obrazowania mózgu, stosowana również w badaniach niemowląt.

5. Czy podczas badania mogę towarzyszyć dziecku?

Jest taka możliwość, ale prosimy rodziców o pozostawanie za zasłonką podczas badania, aby nie rozpraszać dziecka.

6. Czy uzyskam informację zwrotną odnośnie wyników dziecka?

Chętni rodzice otrzymają raport dotyczący tego, jak dziecko radzi sobie z zadaniami językowymi czy rozwiązywaniem problemów logicznych.